مجموعه نواهای مجید رمضان زاده

مجموعه نواهای مجید رمضان زاده

نویسنده: منتظر - ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

drfgrg مجموعه نواهای مجید رمضان زاده

مجموعه نواهای مجید رمضان زاده

دوازده تا گل سرخ که ساقه هاشو چیدن                                                                  دانلود

بزن بر سینه و بر سر                                                                                         دانلود

 کجایی بنگری مادر میان این همه لشکر                                                                 دانلود

 یا علی ای سرور من یا علی ای رهبر من                                                               دانلود

علقمه دارد بوی عطر یاس فاطمه گوید پسرم عباس                                                  دانلود

 دلها خون شد عالم مجنون شد                                                                             دانلود
 در عزای حسین آسمان سینه زد هم زمین ناله کرد                                                   دانلود
 ای پسر قشنگ من شجاع و مهربون من                                                                دانلود
شیعیان از نو بزنید بر سر خون به بالین دیده گان تر                                                  دانلود

حسین ای نور تابنده حسین ای بر خدا بنده                                                              دانلود

آمد محرم دلها غمین شد اهل ولا با ماتم قرین شد                                                      دانلود                         

یا حسین مولا حسینم یا حسین مولا حسینم                                                               دانلود

 

 

 

 

The short URL of the present article is: http://zohoorfarg.ir/w6Huw