نوحه ابا صالح التماس دعا

نوحه ابا صالح التماس دعا

نویسنده: منتظر - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

SFGED نوحه ابا صالح التماس دعا

 نوحه ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

ابا صالح التماس دعا

هر کجا رفتی یاد ما هم باش

ابا صالح التماس دعا

هر کجا رفتی یاد ما هم باش

نجف رفتی ، کاظمین رفتی ، سامرا رفتی یاد ما هم باش

تو را جان مادرت زهرا

تو را جان مادرت زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

متن نوحه ابا صالح التماس دعا از حاج سید جواد میری

♥♥♥♥♥

مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش

مدینه رفتی سر قبر مادرت زهرا یاد ما هم باش

گذر کردی از کنار آن قبر ناپیدا یاد ما هم باش

تو را جان مادرت زهرا

تو را جان مادرت زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

متن مداحی ابا صالح التماس دعا از حاج سید جواد میری

♥♥♥♥♥

شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش

شب جمعه ای گل زهرا کربلا رفتی یاد ماهم باش

کنار قبر ابالفضل با وفا رفتی یاد ماهم باش

تو را جان مادر زهرا

تو را جان مادر زهرا

ابا صالح التماس دعا

♥♥♥♥♥

نوحه ابا صالح التماس دعا از حاج سید جواد میری

♥♥♥♥♥

به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش

به مشهد رفتی تو نزد جد غریب خود یاد ما هم باش

دعا خواندی گرد شمع مزار حبیب خود یاد ما هم باش

تو را جان مادر زهرا

تو را جان مادر زهرا

ابا صالح التماس دعا

 

The short URL of the present article is: http://zohoorfarg.ir/5mrz