افضل الأعمال دنیا دعا برای ظهوره با صدای حامد جلیلی

افضل الأعمال دنیا دعا برای ظهوره با صدای حامد جلیلی

نویسنده: admin - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

ryery افضل الأعمال دنیا دعا برای ظهوره با صدای حامد جلیلی

افضل الأعمال دنیا دعا برای ظهوره / با صدای حامد جلیلی

  افضل الاعمال دنیا            دعا برای ظهوره
  توجشن تو بهترین وقت       برا دعای ظهوره

         یاطلعة الرشیده                بیا بیا بیا

         یاقرة الحمیده                   بیا بیا بیا

دعای اشکای دسته دسته        یتیم و دلشکسته

        دعای جون خسته

دعای همه چشم انتظارا          همه دل بیقرار را

          همه جانثارا

الهم عجل لولیک فرج
—————————
طاق و رواق دل من                  به عشقت آقا حرم شد
ببین چقدر طاق نصرت              تو شهر براتو علم شد

یابن البدر منیره                       بیا بیا بیا
یابن الشمس العشیره            بیا بیا بیا
یابن اعلام الطغی                   بیا بیا بیا
    یابن مصباح الهدی                  بیا بیا بیا     

دعای اشکای دسته دسته        یتیم و دلشکسته

           دعای جون خسته

دعای همه چشم انتظارا          همه دل بیقرار را

  همه جانثارا

           الهم عجل لولیک فرج.

  افضل الاعمال دنیا            دعا برای ظهوره
  توجشن تو بهترین وقت       برا دعای ظهوره
         یاطلعة الرشیده                بیا بیا بیا

         یاقرة الحمیده                   بیا بیا بیا

دعای اشکای دسته دسته        یتیم و دلشکسته

        دعای جون خسته

دعای همه چشم انتظارا          همه دل بیقرار را

          همه جانثارا

الهم عجل لولیک فرج
—————————
طاق و رواق دل من                  به عشقت آقا حرم شد
ببین چقدر طاق نصرت              تو شهر براتو علم شد

یابن البدر منیره                       بیا بیا بیا
یابن الشمس العشیره            بیا بیا بیا
یابن اعلام الطغی                   بیا بیا بیا
    یابن مصباح الهدی                  بیا بیا بیا     

دعای اشکای دسته دسته        یتیم و دلشکسته

           دعای جون خسته

دعای همه چشم انتظارا          همه دل بیقرار را

  همه جانثارا

           الهم عجل لولیک فرج.

The short URL of the present article is: http://zohoorfarg.ir/jLgP