نماهنگ  انا ثائر من انقلابی ام کودک سوری

نماهنگ انا ثائر من انقلابی ام کودک سوری

نویسنده: منتظر - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

5T نماهنگ  انا ثائر من انقلابی ام کودک سوری

متن فارسی نماهنگ «انا ثائر» با ترجمه «محمود علوی

 

من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
در برابر ظالم انقلاب خواهم کرد
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

بین مردم فریاد خواهم زد
با جهادم و شعله اشتیاقم
تا نیرنگ دشمن را فاش کنم
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
در برابر ظالم انقلاب خواهم کرد
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

در برابر دشمن زورگو تسلیم نمی‌شویم
جز در برابر خدای قادر تعظیم نمی‌کنیم
چون من از نسل مقاوم هستم
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

من انقلابی‌ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
من انقلابی‌ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
در برابر ظالم انقلاب خواهم کرد
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

آزاده‌ایم و دنیا به آن گواهی می‌دهد

انقلابیونی از لشکر محمد(ص) هستیم
آزاده‌ایم و دنیا به آن گواهی می‌دهد
انقلابیونی از لشکر محمد(ص) هستیم
با ظلم در صلح نیستیم
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
در برابر ظالم انقلاب خواهم کرد
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

با خون دنیایش را احیا کرد
و با عزت، یادش را جاودان ساخت
به نسل‌ها اراده بخشید
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
من انقلابی ام، من انقلابی‌ام و خطم خط حسین(ع) است
در برابر ظالم انقلاب خواهم کرد
و مانند قاسم(ع) جهاد خواهم کرد
و خطم خط حسین(ع) است
و خطم خط حسین(ع) است

دانلود با لینک مستقیم

The short URL of the present article is: http://zohoorfarg.ir/in4x